Previous slide
Next slide

PREUZMI KATALOG

ARHITEKTONSKO REŠENJE 
Koncept stambeno-poslovnog objekta zasniva se na formiranju tri lamele koje svojim spajanjem čine jedinstveni objekat koji pored stambenih jedinica i poslovnih prostora, nudi raznovrstan sadržaj, kako za stanare tako i za goste. U skladu sa projektnim zadatkom, isprojektovan je objekat koji se sastoji od sljedećih prostora, podijeljenih po lamelama.

KONSTRUKCIJA:
Konstrukcija objekata je armirano-betonska sa monolitnim ramovskim sistemom, armirano-betonskim stubovima dimenzija 40 x 40 centimetara, armirano-betonskim ukrutnim zidovima/platnima u oba pravca i armirano-betonskim pločama. Horizontalni serklaži i grede su armirano-betonske dimenzija 45 x 65 centimetara. Stropne armirano-betonske ploče su debljine 20 centimetara. Zidovi okna liftova i stubišta se izvode od armiranog betona. Krov na „ Lameli A“ je ravni i neprohodni sa odgovarajućim nagibom, a na „Lamelama B i C” je od čeličnih rešetkastih nosača koji se oslanjaju na armirano-betonske grede i stubove. Svi betonski elementi su izvedeni od betona marke MB30 (C30/35). Armiranje armirano-betonskih elemenata je izvedeno armaturom RA400/500 i MRA500/560, (BS500). Za potrebe proračuna statičkih uticaja, obrađivaci su izradili statičke modele elemenata konstrukcije. Dimenzioniranje konstruktivnih elemenata je izvršeno na uticaje od najnepovoljnije kombinacije opterećenja, i to za granična stanja upotrebljivosti konstrukcije.

MATERIJALI
PODOVI
Svi podovi su urađeni od najkvalitetnijih materijala. Izvođenje radova je po evropskim standardima uz primjenu detalja za  namjenu svake prostorije posebno. Podovi u poslovnim prostorima, holovima, stubištima i međupodestima se izvode sa završnim slojem od prvoklasnih kamenih ploča. Vrste i dimenzije kamenih ploča ce odabrati projektant enterijera. Podovi u kuhinjama, kupatilima, balkonima i lođama se izvode od prvoklasnih keramičkih pločica. Boju i dimenzije keramičkih pločica bira projektant enterijera. Podovi u spavaćim sobama, dnevnim boravcima, trpezarijama i hodnicima se izvode od rvoklasnih parketa po izboru projektanta enterijera. Podovi u garažama se izvode od ferobetona.

ZIDOVI
Vanjski nosivi zidovi se rade od šupljeg opekarskog bloka d=30,0 cm, popunjavaju prostor između AB panela. Na zidove se postavlja termoizolacija kamena mineralna vuna d=10 cm i završni slojevi fasade Baumit-silikon TOM 2mm, Kratz struktura (po ton karti). Sa unutrašnje strane se mašinski malterišu i boje poludisperzivnim bojama u boji po izboru investitora. Unutrašnji zidovi su od opekarskog bloka d=10 cm , d=15 cm i 30 cm, u sanitarijama se oblažu keramičkim pločicama do stropa, a u kuhinji se oblažu keramičkim pločicama do stropa. Ostali zidovi se mašinski malterišu i boje poludisperzivnim bojama u boje po izboru investitora.

STROPOVI
Ploče se gletuju i boje poludisperzivnim bojama dok se u poslovnim prostorima, holovim i zajedničkim hodnicima radi strop od gipskartonskih ploča na al. podkonstrukciji (tipa amstrong), a sve u skladu sa projektom enterijera.

BRAVARIJA
Svi prozori, vrata i velike staklene pozicije izvedeni su od Al profila tipa SCHUCO AWS75.SI. sa prekinutim termičkim mostom i dvostrukim staklom, debljine d= 61 mm. Ulazna vrata u stanove su protivprovalna. Alternativa drvo aluminij sa trostrukim staklom.

STOLARIJA
Unutrašnja stolarija je izrađena od medijapana, furnira i stakla u boji po želji investitora.

FASADE
Fasadna obloga stambenih etaža d=10 cm je akrilna Baumit-silikon TOM 2mm, Kratz struktura (po ton karti). U dijelovima objekta sa poslovnim prostorima, radi se
kontinuirana staklena fasada.

KROV
Projektovani oblik krova je uglavnom ravni neprohodni krov gdje je odvodnjavanje vode riješeno slivnicima i kišnim vertikalama. Krov iznad bazena riješen je linijskim rešetkastim nosačem sa sekundarnom nosivom konstrukcijom pokrivenom krovnim pokrivačem. 

LIMARIJA
Limarija-oluci (horizontale, vertikale i kutija na spoju), opšavi atike, prozorske klupice i dr. izvedeni su od pocinčanog lima debljine d= 0,55 mm.

INSTALACIJE
Glavnim projektom je predviđena instalacija vodovoda i kanalizacije, elektro-instalacije, mašinske instalacije, koje su obrađene u posebnim prilozima, a u skladu sa važećim uslovima i standardima projektovanja instalacija.

INFRASTRUKTURA
SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA: 

Predviđeno je formiranje popločanih kolsko-pješačkih površina, adekvatno parterno i hortikulturno uređene. Uz odvijanje saobraćaja na novom asfaltnom kolskom saobraćaju, planiran je poseban režim kretanja vozila. Pješački saobraćaj se ostvaruje putem ivičnjaka, koji su denivelisani u odnosu na kotu saobraćajnice. Stacionarni saobraćaj je planiran u podzemnim
etažama objekta. Pristup objektu je omogućen internim kolsko-pješačkim površinama koji omogućavaju i pristup podzemnim garažama.

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA:

Planirana je hidrotehnička infrastruktura, uvažavajući stanje postojeće infrastrukture, kojom su definirani glavni pravci opskrbe vodom i kanaliziranja voda, sa ciljem uvezivanja svih hidrotehničkih elemenata u funcionalan sistem što je neophodno za funkcionisanje novoplaniranog objekta.

ELEKTROENERGETKSKA INFRASTRUKTURA: 

Planira se priključak na postojeću elektroenergetsku infrastrukturu te izgradnju vlastite trafostanice. Prenos električne energije do predmetnog stambeno – poslovnog objekta i podzemne garaže planiran je podzemnim kablom odgovarajućeg presjeka i kapaciteta.

ZELENE POVRŠINE:
Zelene površine su planirane uz hortikulturu i parkove kroz prostor čitavog obuhvata.